Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Bieżnia

Bieżnia jest zewnętrzną powierzchnią koła, czyli częścią wchodzącą w kontakt z podłożem. Może ona być gładka lub posiadać nieregularną powierzchnię zapewniającą lepszą przyczepność do podłoża (bieżnik).

Blokada

Blokada jest mechanizmem pozwalającym na zablokowanie obrotu obudowy wokół własnej osi, obrotu koła oraz obrotu zestawu kołowego (koło + obudowa). Blokady przednie lub tylne mogą być mocowane na obudowach skrętnych. Standard: UNI EN 12526:2001 – ISO 22877:2004

Kierunkowość

Zdolność obiektu do pokonania odcinka trasy wzdłuż wyznaczonego kierunku.

Korpus koła

Korpus koła jest elementem łączącym wieniec z otworem. Występuje w różnych kształtach i wytwarzany jest z różnych materiałów; może istnieć jako pojedyncza część lub składać się z kilku wzajemnie połączonych elementów. Standard: UNI EN 12526:2001 – ISO 22877:2004

Koła jednorodne (z zespoloną bieżnią)

W kołach jednorodnych, korpus koła i wieniec są wykonane z tego samego materiału. Właściwości fizyczno-mechaniczne zmienią się zależnie od zastosowanego materiału.

Koło

Koło jest podzespołem mechanicznym, w którym ruch ślizgowy jest zastąpiony przez ruch toczny poprzez obrót wokół osi. Koło składa się z następujących elementów: bieżnia, wieniec, korpus koła, otwór i łożysko. W zależności od rodzaju konstrukcji i użytych materiałów koła dzielimy na cztery grupy: gumowe, poliuretanowe, jednolite (twarda bieżnia) i pneumatyczne.

Standard: UNI EN 12526:2001 – ISO 22877:2004

Manewrowość

Manewrowość sprzętu oznacza zdolność urządzenia do łatwej zmiany kierunku.

Obciążalność toczna

Wytrzymałość toczna to wartość (wyrażona w N) maksymalnego obciążenia przenoszonego przez każde pojedyncze koło, które wprawia w ruch operator pokonując długie odcinki bez zmęczenia.

Obciążenie dynamiczne

Wielkość obciążenia dynamicznego koła jest definiowana jako wartość (wyrażona w N) obciążenia maksymalnego przenoszonego przez koło zgodnie z ISO 22883:2004 oraz UNI EN 12532:2001. Testy obciążenia dynamicznego odbywają się przy stałej prędkości (4 km/h, 1.1 m/s) i wymagają pokonania 500 przeszkód o wysokości 100mm i 5% średnicy dla kół z elastycznym wieńcem (twardość do 90 wg Shore’a A) oraz 2,5% średnicy kół ze sztywnym wieńcem (twardość większa niż 90 wg Shore’a A), przy braku stałej deformacji koła.

Obciążenie statyczne

Obciążenie statyczne to maksymalne obciążenie stacjonarne (w bezruchu) jakie może wytrzymać koło bez jakichkolwiek stałych deformacji obniżających jego wydajność. Standard: UNI EN 12527:2001 – ISO 22877:2004