Jak dobrać zestawy kołowe?

Żaden produkt używany w warunkach, do których nie został przeznaczony, nie spełni wymagań użytkownika, a nawet może spowodować zniszczenie mienia lub zagrożenie zdrowia.

Oto kilka przykładów gdy zestawy kołowe i koła są używane niewłaściwie:

  • używanie koła niedostosowanego do podłoża zniszczy jego wieniec i podłogę,
  • wybór stałej obudowy do warunków, gdzie liczy się manewrowość utrudni w dużym stopniuoperowanie sprzętem,
  • stosowanie obciążeń przekraczających dopuszczalne normy doprowadzi do awarii koła i przedwczesnego zepsucia.

Przy prawidłowym doborze zestawów kołowych musimy mieć na uwadze różne parametry, w których będą one pracować. Zazwyczaj zwraca się uwagę tylko na czynniki związane z wytrzymałością. Jest to błąd, który może doprowadzić do zniszczenia koła, uszkodzenia podłoża oraz przewożonego towaru, a także w przypadku urządzeń napędzanych silnikami, może narazić samego operatora na utratę zdrowia.

Dlatego więc, konieczna jest analiza techniczna warunków pracy. Po ocenie technicznej produktu powinno się wybrać najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Celem wykonania analizy technicznej sprzętu ruchomego jest zdefiniowanie warunków pracy i czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na pracę.

W celu dobrania odpowiedniego koła powinny zostać przeanalizowane następujące czynniki:

Proces wyboru odpowiedniego koła można podzielić na trzy etapy:

Etap pierwszy: identyfikacja odpowiedniego koła na podstawie podłoża i środowiska pracy;

Etap drugi: obliczenie obciążalności dynamicznej, obciążenia statycznego oraz oporu tocznego wymaganego dla konkretnej aplikacji i wyznaczenie dzięki tym wartościom średnicy koła;

Etap trzeci: identyfikacja właściwego wieńca i sprawdzenie obciążenia dynamicznego zestawu kołowego (koło + obudowa).

Jeśli powyższe obliczenia dają różne wyniki w stosunku do tego samego koła i/lub zestawu kołowego, ostateczny wybór powinien być dokonany na bazie najbardziej ostrożnej kalkulacji.

• Obciążenie statyczne

[N] Obciążenie statyczne to maksymalne obciążenie stacjonarne (w bezruchu) jakie może wytrzymać koło bez jakichkolwiek stałych deformacji obniżających jego wydajność. Koło zamocowane na rzadko używanym sprzęcie i zazwyczaj pozostające w tej samej pozycji, jest traktowane jako obiekt podlegający obciążeniu statycznemu.

• Obciążenie dynamiczne

Wielkość obciążenia dynamicznego koła jest definiowana jako wartość (wyrażona w N) obciążenia maksymalnego przenoszonego przez koło zgodnie z ISO 22883:2004 I UNI EN 12532:2001, tak więc: dla kół przemysłowych wymagane są badania w następujących warunkach: – prędkość stała 1.1 m/s (4 km/h); – pokonanie 500 przeszkód i 15000 obrotów średnicy; – przeszkody o szerokości 100 mm i 5% średnicy dla kół z elastycznym wieńcem (twardość do 90 wg Shore’a A) oraz 2,5% średnicy kół ze sztywnym wieńcem (twardość większa niż 90 wg Shore’a A); – temperatura 20oC (tolerancja +/- 10oC); – praca przerywana (3 minuty pracy i 1 minuta bezruchu); – podłoże gładkie, twarde i poziome.

• Obciążalność toczna

Obciążalność toczna to wartość (wyrażona w N) maksymalnego obciążenia przenoszonego przez każde pojedyncze koło przy stałej prędkości 4 km/h i sile pociągowej równej 50 N (z wyłączeniem startu). Wartość ta jest wyznaczana przez zastosowanie do 4-kołowego wózka siły pociągowej o wartości 200N i ustalenie maksymalnego przeniesionego obciążenia (w normalnych warunkach pracy). Zastosowana siła pociągowa równa 200N jest zgodna z międzynarodowymi standardami pracy do transportu wewnętrznego i jest ona postrzegana jako granica ludzkiej siły stosowanej przez dłuższe okresy czasu.

W razie potrzeby oferujemy pomoc w doborze odpowiedniego dla Państwa potrzeb rozwiązania. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami.

Poniżej przedstawiamy kółka z podstawowych zestawów kołowych wraz z odnośnikami do stron, gdzie znajdą państwo dokładniejsze informacje.

RE.FF: Koło z wieńcem poliuretanowym formowanym wtryskowo
RE.F5: Koło z nalewanym wieńcem poliuretanowym.
RE.F8: Koło monolit z poliamidu.
RE.G1: Koła z wieńcem z gumy termoplastycznej.
RE.E3: Koła z wulkanizowanym wieńcem gumowym.
RE.C7: Koła z wulkanizowanym wieńcem gumowym do zastosowań ogólnych.

 

Ponadto naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:

• koła skrętne

• koła stałe

• koła metalowe

• koła metalowo-gumowe

• koła tworzywowe

• koła transportowe

• koła żeliwne

• koła kołnierzowe

• zestawy kołowe żeliwne

• zestawy kołowe kołnierzowe

• koła do wózków

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.