Kierunkowość

Zdolność obiektu do pokonania odcinka trasy wzdłuż wyznaczonego kierunku.