Obciążalność toczna

dla kół i zestawów kołowych firmy Elesa

Jednym z najczęściej spotykanych układów jezdnych dla urządzeń transportowych jest model wózka czterokołowego napędzanego (przemieszczanego) ręcznie przez jedną osobę. Podstawowym zadaniem przy konstrukcji tego typu urządzenia (poza uzyskaniem odpowiedniej jego nośności) jest stworzenie takiego układu kinematycznego, w którym siła pociągowa jednej osoby będzie wystarczająca do przemieszczenia zadanego ładunku (pokonania oporów toczenia). Powstaje więc pytanie:

JAK DOBRAĆ KOŁA (ZESTAWY KOŁOWE), ABY OPERATOR URZĄDZENIA TRANSPORTOWEGO BYŁ W STANIE JE PRZEMIEŚCIĆ?

Odpowiedzią na nie jest parametr określany OBCIĄŻALNOŚCIĄ TOCZNĄ, zamieszczany w tabeli przy każdym z kół (zestawów kołowych) oferowanych przez firmę ELESA+GANTER.

obciążalność toczna

Wycinek tabeli ze strony katalogowej kół serii RE.F5

Obciążalność toczna to wartość [N] maksymalnego obciążenia przenoszonego przez każde pojedyncze koło przy stałej prędkości 4 [km/h] (napęd ręczny) i sile pociągowej równej 50 [N] (z wyłączeniem startu). Wartość ta jest wyznaczana przez zastosowanie do 4-kołowego wózka siły pociągowej o wartości 200 [N] i ustalenie maksymalnego przeniesionego obciążenia (w normalnych warunkach pracy).

Zastosowana siła pociągowa równa 200N jest zgodna z międzynarodowymi standardami pracy do transportu wewnętrznego i jest ona postrzegana jako granica ludzkiej siły stosowanej przez dłuższe okresy czasu.
W uproszczeniu można więc powiedzieć, że:

Obciążalność toczna określa wartość maksymalnego obciążenia jednego koła (w czterokołowym wózku napędzanym ręcznie przez jedną osobę) przy której operator będzie w stanie przemieszczać wózek w sposób ciągły.

Przykład:

Projektujemy urządzenie transpotrowe, którego masa wraz z ładunkiem będzie wynosić 1400 [kg] (~14000 [N]). Urządzenie będzie posiadało cztery koła i będzie obsługiwane przez jednego operatora.

Z podanego w danych technicznych sposobu doboru koła wynika, że obciążenie dynamiczne jednego koła może osiągać 4666 [N] (14000N / 3 koła).
Możemy więc zastosować koło RE.F5-150-RSL o obciążalności dynamicznej do 6000 [N] (patrz tabela powyżej).

Jeśli ma je jednak obsługiwać jedna osoba, to musimy uwzględnić dodatkowo obciążalność toczną. Dla jednego koła parametr ten wynosi 3500 [N] (14000 [N] / 4 koła) co wskazuje na konieczność zastosowania koła o rozmiar większego niż wynikające z wyboru bazującego na obciążalności dynamicznej (dla RE.F5-150-RSL obciążalność toczna wynosi jedynie 3300 [N]).