Obciążenie dynamiczne

Wielkość obciążenia dynamicznego koła jest definiowana jako wartość (wyrażona w N) obciążenia maksymalnego przenoszonego przez koło zgodnie z ISO 22883:2004 oraz UNI EN 12532:2001. Testy obciążenia dynamicznego odbywają się przy stałej prędkości (4 km/h, 1.1 m/s) i wymagają pokonania 500 przeszkód o wysokości 100mm i 5% średnicy dla kół z elastycznym wieńcem (twardość do 90 wg Shore’a A) oraz 2,5% średnicy kół ze sztywnym wieńcem (twardość większa niż 90 wg Shore’a A), przy braku stałej deformacji koła.