Wybór koła – etapy

Każdy z parametrów i właściwości przedstawionych w poprzednich akapitach są uwzględniane w kolejnych etapach mających wpływ na wybór koła.

Etap pierwszy

Typ koła odpowiedniego do danego podłoża wyznaczany jest w pierwszej kolejności. Wykres poniżej podsumowuje czynniki wpływające na wybór koła – „typ koła” oznacza: materiały z których wykonany jest wieniec i korpus koła; typ połączenia wieńca z korpusem koła; rodzaj łożyskowania.

warunki środowiskowe i typ podłoża
warunki środowiskowe i typ podłoża

Etap drugi

W drugim etapie określane są: objętość ładunku, obciążenie statyczne i gładkość wymagane przez określoną aplikację i konieczne do wyznaczenia średnicy. Jedną z najważniejszych części tego etapu jest wyznaczenie obciążenia, które musi przenieść koło. Wykres poniżej wskazuje jakie należy wykonać obliczenia i jakie wartości wziąć pod uwagę, zależnie od warunków pracy. Przed sprawdzeniem, czy wyznaczone wartości nie są wyższe od wartości wykazanych w katalogu producenta muszą być określone wielkość i rodzaj ładunku oraz jego prędkość.

Jeśli obliczenia poszczególnych parametrów dają różne wyniki w stosunku do tego samego koła, finalny wybór musi być podjęty na bazie najbardziej surowego warunku.

 

wybór zestawu kołowego
wybór zestawu kołowego

Etap trzeci

W tym etapie dokonuje się wyboru właściwej obudowy. Punkt ten można podzielić na dwie części: 1. wybór obudowy obrotowej lub stałej, w zależności od potrzeby kierunkowości i manewrowości; 2. sprawdzenie zgodności między obciążeniem dynamicznym i oszacowanym obciążeniem koła i obudowy. Tabela poniżej podsumowuje niektóre wskazówki do wyboru odpowiedniego koła zgodnie z cechami aplikacji.

wybrane parametry
wybrane parametry